UMI TO NAMI

Swimming in the sea of market

20240625 USDJPY 1.2pips

20240625 USDJPY

トレード方針

12ヶ月足・6ヶ月足・月足で上昇トレンド、日足足でエントリー。

トレード結果

0624 08:03- 0624 16:10 USDJPY 1.2pips